Bläddra

Mellan styrning och autonomi : om förutsättningar för att leda i offentlig verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden Offentliga sektorn

Mellan styrning och autonomi : om förutsättningar för att leda i offentlig verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden Offentliga sektorn
Köp här
Vad innebär det att leda i en offentlig verksamhet i dag? Hur kan chefer och ledare i offentlig sektor hantera spänningen mellan styrning och autonomi?

I boken beskrivs vad som traditionellt utmärker offentliga organisationer, såsom den ständigt närvarande politiska styrningen och byråkratiska strukturer. Dessutom diskuteras samtida utvecklingstendenser och förändringar i styrningsideal och styrningsformer som påverkar förutsättningarna för att leda i offentlig verksamhet. Författarna djupdyker i några av dessa styrningsformer och ideal, såsom marknadisering, administrativ kontroll, new public governance, tvärsektoriella krav, tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap. Vi får ta del av röster från chefer och ledare inom olika delar av den offentliga sektorn som belyser erfarenheter av och förhållningssätt till olika former av styrning samt hur chefer och ledare använder sin autonomi. I centrum för boken står det spänningsfält mellan styrning och autonomi som chefer och ledare i offentlig sektor befinner sig i.