Bläddra
Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Digital teknik förändrar i dag förutsättningarna för de flesta verksamheter. Det finns därför ett omfattande utvecklingsbehov på samhälls-, organisations- och individnivå. Denna bok ger både djup och bredd till de digitaliserings- och styrningsfrågor som berör dagens organisationer. Boken tar upp hur digitalisering…
Köp här

Isbn: 9789144117447

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ritva Rosenbäck

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Sjukvårdsorganisationer är komplexa och innebär många utmaningar. Exempel på detta är långa vårdköer samt en stressig och oförutsägbar arbetsmiljö med pressade medarbetare som följd. Dessa problem beror ofta på att planeringen är kortsiktig och lokal. Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt visar hur en…
Köp här

Isbn: 9789144119595

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Amer Catic, Daniel Stenholm, Dag Bergsjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden
Effektivt lagarbete bygger på att lagmedlemmarna kan se varandras framfart, status och beroenden. Denna princip gäller oavsett om lagarbetet handlar om fotboll, bilmontering, knäoperationer eller att ro ett projekt i hamn. Ett stort problem för många organisationer idag är att allt mer av det värdeadderande lagarbetet…
Köp här

Isbn: 9789176990711

Utgivningsår: 20160704

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC