Bläddra

Metodbok för förändringshjältar – Hållbart och värdeskapande lärande i den framtidsorienterade skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Metodbok för förändringshjältar – Hållbart och värdeskapande lärande i den framtidsorienterade skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Barn och unga har superkrafter att förändra såväl sig själva som samhället till det bättre. För att frigöra dessa krafter behöver de kunskap, verktyg och inspiration. Den här boken ger en grund för att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett ämnesövergripande, elevinkluderande och värdebaserat sätt. Den är full av konkreta övningar, uppdrag kopplade till kunskapsmål i läroplanen och verktyg för att stärka elevers självkänsla, kreativitet, samarbetsförmåga och digitala kompetens. Studier visar på att en del av eleverna i dagens skola är stressade, omotiverade och oroar sig för framtiden. Genom att låta eleverna bli en del av lösningen på samhällets utmaningar slår vi flera flugor i samma smäll. Studier visar att barn och unga som involveras i lösningar för framtiden mår bättre psykiskt. Elever som inkluderas i sin undervisning och får skapa ett värde utanför skolan blir mer motiverade, och ett entreprenöriellt arbetssätt stärker viktiga egenskaper som kreativitet och mod. Boken är till för lärare, skolledare och annan pedagogisk personal som tillsammans med sina elever vill skapa en positiv förändring för eleven, skolan och samhället i stort.