Bläddra

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser. SOU 2015:95. Bilaga 6 till Långtidsutredningen : Betänkande från Långtidsutredningen 2015

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser. SOU 2015:95. Bilaga 6 till Långtidsutredningen : Betänkande från Långtidsutredningen 2015

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
En åldrande befolkning är en utmaning för finansieringen av framtidens offentliga sektor. Samtidigt föryngrar invandring Sveriges befolkning.

Med hjälp av en dynamisk mikrosimuleringsmodell, en rad antaganden och befintliga prognoser analyseras hur migration påverkar de offentliga finanserna fram till 2060 i olika scenarier. Bland annat studeras betydelsen av effekterna av höjd pensionsålder och ökad sysselsättning.

Författarna finner till exempel att:
  • de offentliga finanserna uppvisar underskott mellan 2020 och 2040 med de antaganden som görs om en oförändrad ambitionsnivå i den offentliga sektorn och nuvarande nivåer på sysselsättning m.m.
  • de offentliga finanserna uppvisar ett stabilt överskott under en stor del av 2030-talet om hela befolkningen arbetar längre och om sysselsättningen ökar bland de utrikes födda med lägst sysselsättningsgrad
  • migrationens betydelse för de offentliga finanserna är som mest positiv när effekten av den åldrande befolkningen är som störst.

Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!