Bläddra

Miljöetik i praktiken : åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Miljöetik i praktiken : åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Många forskare, politiker och andra aktiva uppmärksammar ”miljöproblematikens tredje dimension” – våra moraliska värderingar och natursyners betydelse för hur vi förstår och planerar våra samhällen. Denna bok tar fasta på detta intresse genom att författaren tar ett nytt grepp om de miljöetiska frågorna. Genom att utgå från konkreta fall ur svensk miljö- och utvecklingspraktik förs den miljöetiska teorin samman med konkreta händelser. Läsaren får en inblick i åtta fall som fungerar som utgångspunkt.

Boken vänder sig till alla studenter och doktorander med intresse för miljöetiska frågor inom ämnen som miljövetenskap, miljöetik, u-landskunskap, miljövård, humanekologi, samhällsplanering m.m.