Bläddra

Milstolpar och fallgropar i gymnasieskolans matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Milstolpar och fallgropar i gymnasieskolans matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Författarna presenterar med härledningar de moment inom ekvationslösning, derivata, integralkalkyl och trigonometri, som ingår i gymnasiekurserna Matematik 2-4.
Utifrån ett omfattande undersökningsmaterial går därefter författarna systematiskt igenom typiska missuppfattningar och beräkningsfel, som hos dagens svenska gymnasieelever kan knytas till respektive moment. Författarna exemplifierar rikligt och ger konkreta förslag på hur lärare kan ge elever stöd för att komma tillrätta med problemen och etablera en korrekt begreppsförståelse.

Om författarna
Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil.dr i matematik didaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalyser av TIMSS-resultaten i Sverige. Christine Bentley är fil.dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning.
Tillsammans har de två genomfört ett stort forskningsprojekt om matematikutvecklingen i Lilla Edets kommun. De har dessutom analyserat orsakerna till elevers misstag i matematik i ett antal kommuner i västra Sverige.