Bläddra

Motivation : motivationsteorier & praktisk tillämpning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende

Motivation : motivationsteorier & praktisk tillämpning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här

Ytterst få ledare skulle hävda att organisationer kan nå bästa möjliga resultat med omotiverade medarbetare. Trots detta står de klassiska motivationsteorierna och samlar damm. När ledare vill komma underfund med hur de ska få medarbetarna att realisera sin fulla potential, söker de sig inte till dessa teorier och metoder. Vilket är synd, för de klassiska motivationsteoretikerna var väldigt insiktsfulla, och många av dem var långt före sin tid – så långt att teorierna kanske först nu kommer till sin fulla rätt.

Boken består av fyra delar där den första delen, ”Perspektiv”, ger en introduktion till motivationsteorins historiska utveckling och metateoretiska perspektiv, från behaviorismen till den existentiella psykologin.

I del två presenteras ”Klassiska motivationsteorier”, från Maslow till Hackman & Oldham. och i del tre, ”Motivation i vår tid”, följs spåren från de klassiska teorierna till nya motivationsteorier om den högspecialiserade, kreativa medarbetaren och vidare fram till de senaste trenderna inom motivationslitteraturen.

Den sista delen, ”Motivation i praktiken”, bygger en bro mellan teori och praktik genom fyra illustrativa fall och genom en rad reflektioner kring hur man i praktiken kan undersöka medarbetarnas motivation.

Om författaren
Helle Hedegaard Hein är verksam vid Institut for Ledelse, Politik og Filosofi vid Copenhagen Business School.