Bläddra

Numerisk analys

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Numerisk analys

Numerisk analys

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Numerisk analys
Köp här

Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik. Såväl analys som metoder är relevanta för ämnet som det används idag. Presentationen görs i en löpande matematisk stil utan formalism i definitioner, satser och bevis. Författarna anknyter till aktuella tillämpningar av intresse och diskuterar användningsområden även utanför bokens ram. Boken ger läsaren en effektiv verktygslåda för att approximativt lösa matematiskt formulerade problem inom vitt skilda discipliner av naturvetenskap och teknik.

Utmärkande för boken

  • Relativt låga krav på förkunskaper som uppfylls av den som studerat någon termin matematik på högskola eller universitet.
  • Ger läsaren möjlighet att studera mycket på egen hand genom den stora mängden lösta exempel och övningar.
  • Relaterar till modern matematisk programvara genom många hänvisningar och lösta övningar med programsystemet MATLAB.
  • Meningsfull som en första introduktionskurs i numerisk analys, men även smidigt påbyggbar med fortsättningskurser i numerisk analys och numerisk linjär algebra.

Relaterat material: Linjär algebra Fortsättningskurs

Om författarna
Författarna Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson är docenter i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har över 40 års erfarenhet av undervisning i matematik och numerisk analys vid Chalmers och Göteborgs universitet. De har varit aktiva forskare inom tillämpad matematik, speciellt optimal kontroll respektive numerisk linjär algebra.