Bläddra

Nya påföljder. SOU 2012:34 (4 delar i paket)

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Nya påföljder. SOU 2012:34 (4 delar i paket)

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Utredningen föreslår att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom - som i dag är alternativen till ett fängelsestraff - avskaffas. Påföljdssystemet för vuxna lagöverträdare ska bestå av två påföljder, böter och fängelse. Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid kombineras med en tilläggssanktion - böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård. Vid återfall i brott ska det dömas ut ett villkorligt fängelsestraff med en strängare tilläggssanktion eller ett ovillkorligt fängelsestraff. Frivårdens insatser med vård och påverkan för att motverka återfall i brott ska utvecklas och öka i omfattning. Förslagen kan förväntas leda till att antalet korta fängelsestraff i anstalt kommer att minska, att antalet som tas in i anstalt efter återfall och misskötsamhet ökar och att innehållet i alternativen till fängelse i anstalt blir tydligare och mer ingripande. Särskild utredare: Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.