Bläddra

Om du visste hur mycket jag älskar dig! : kärlekens kraft i familjerelationer – En bok om Bert Hellingers familjekonstellationer

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Om du visste hur mycket jag älskar dig! : kärlekens kraft i familjerelationer – En bok om Bert Hellingers familjekonstellationer

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Av tillgivenhet och djup kärlek till vår familj tar vi som barn omedvetet på oss bördor och roller som inte är våra egna. Detta påverkar vår möjlighet att leva livet fullt ut även som vuxna. Med hjälp av metoden Familjekonstellationer kan vi bli medvetna om och frigöra oss från det som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vårt familjesystem. Genom att följa de principer som Bert Hellinger funnit styr familjesystem, och som han kallar kärlekens ordningar, blir vi istället förbundna med vår familj på ett kraftgivande sätt utan att omedvetet vara insnärjda i någon annans livsöde. Det är om dessa kärlekens ordningar och vad som händer när vi inte följer dem som boken handlar.