Bläddra

Ombudskapitalisterna : institutionella ägares röst och roll

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management

Ombudskapitalisterna : institutionella ägares röst och roll

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management
Köp här
Det har skett ett ägarskifte på världens finansmarknader. Vilka som äger aktier och hur de äger har på bara några decennier förändrats radikalt. Den här boken handlar om de nya ägarna: ombudskapitalisterna.

Läs mer
Vår tids kapitalister är organisationer – inte individer. De är fondbolag, livförsäkringsbolag och pensionsfonder världen över och de kallas ofta institutionella ägare. Deras uppdrag är att vara ombud för sina kunder och investera kundernas kapital på ”bästa sätt”. Allt fler av dessa ombud vill framstå som aktiva och ansvarsfulla ägare. De hävdar att det är möjligt att både tjäna pengar och göra gott.
Boken bygger på en etnografisk undersökning av hur och var institutionella ägare tar sitt ansvar. Vilka möjligheter har de institutionella ägarna att förvalta våra pengar på ett ansvarsfullt sätt?

Om författarna
Anette Nyqvist, socialantropolog, är forskare på Stockholms centrum för forskning om den offentliga sektorn (Score) och vikarierande lektor vid socialantropologiska institutionen, båda vid Stockholm universitet. Hennes forskningsintresse är skärningspunkten mellan statlig maktutövning och skapandet av marknader.