Bläddra

Ord och betydelser. En studie i språkets semantik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ord och betydelser. En studie i språkets semantik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Semantik är läran om betydelsen hos ord och andra språkliga uttryck. Men betydelsen är inte något som ligger orubbligt fast. Den bestäms ytterst av språkanvändarna, alltså den mening vi människor lägger in i orden och uttrycken och hur vi använder dem. Språkliga betydelser avspeglar människans kunskaper, olika uppfattningar, känslor och attityder till omvärlden och hur dessa förändras över tid.

Fokus i boken ligger på ordet ur ett flertal perspektiv: ord och betydelse, ordförrådet, ord och grammatik, att överföra ords betydelser, att leka med ord, ord och attityd, ord och nya betydelser.

Genom att studera orden och semantiken lär man sig också mer om människan.  

 

Sören Sjöström är fil.dr i allmän språkvetenskap och docent emeritus vid Göteborgs universitet. Han har tidi­gare givit ut Semantisk förändring hur ord får nya betydelser (2001) och Språkets struktur, betydelse och användning (2006).