Bläddra

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 13, Ortnamnen i Stångenäs härad. 2. Naturnamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 13, Ortnamnen i Stångenäs härad. 2. Naturnamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Ortnamnen i Stångenäs härad behandlar namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med mera - namn som inte betecknar bebyggelse. En del av dem används inte alls idag utan speglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller också ett stort antal dialektord, liksom personnamn och ett kulturhistoriskt register. Ortnamnen i Stångenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Det vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Boken bygger på material som i dag finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).