Bläddra

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 14, Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 14, Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Namnet Sotenäs finns omnämnt redan i de gamla isländska sagorna och avsåg från början troligen det näs som skjuter ut i Soten, havsområdet utanför Bohuskusten söder om Väderöarna och Fjällbacka skärgård och norr om Smögen och skärgårdsområdet därutanför. Att ordet sot i detta namn skulle avse något mörkt är knappast troligt eftersom Soten varken har mörkt vatten eller är en instängd fjord. Namnet hänger snarare samman med verbet suga och syftar på de kokande bränningar och den för sjöfarten farliga sugande baksjö som bildas i fjorden när vågorna slår in mot uppgrundningarna i området och sedan sugs ut igen. Betydelsen av namnet är i så fall 'fjorden som utmärks av sugande farlig sjögång'.

Ortnamnen i Sotenäs härad behandlar namn i det område som idag till största delen utgörs av Sotenäs kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med mera - namn som inte betecknar bebyggelse. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller också ett stort antal dialektord, liksom personnamn och ett kulturhistoriskt register.

Ortnamnen i Sotenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Det vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn; bohusläningar, turister, turistorganisationer, hembygdscirklar, skolor och studieförbund. Boken bygger på material som idag finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.