Bläddra

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 19, Ortnamnen i Tanums härad. 1. Bebyggelsenamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 19, Ortnamnen i Tanums härad. 1. Bebyggelsenamn

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Det som tidigare var Tanums härad (Tanums och Lurs socknar) är idag en del av Tanums kommun. I denna bok förklaras och kommenteras häradets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av namnen används inte idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller också ett stort antal dialektord och personnamn. Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Den bygger på material som idag finns tillgängligt hos Institutet för språk och folkminnen vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).