Bläddra

Övningsbok till grekiska nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Övningsbok till grekiska nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Alla som studerar grekiska märker på ett tidigt stadium att detta är ett mycket formrikt och komplext språk. Att aktivt arbeta med att identifiera och böja ord innebär ett hjälpmedel till snabbare inlärning. I denna övningsbok ges därför tillfälle till att träna sig i de grundläggande momenten i attisk grekisk formlära. Övningarna består dels av bestämningar av sådana former som man kan träffa på i de grekiska texterna, dels av övningar i att böja verb, substantiv och adjektiv i olika förekommande former. Ordningen följer kapitelindelningen i läroboken Grekiska för nybörjare. Materialet består av tre delar: Läroboken, Grekiska för nybörjare, med formlära, något om den spännande syntaxen och språkprover ur grekiska originaltexter, Grekisk-svensk ordlista samt Övningsbok.