Bläddra

På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning för lärare och lärarstudenter

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap

På vetenskaplig grund : en vetenskapsteoretisk vägledning för lärare och lärarstudenter

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna praktiken. I boken diskuterar, analyserar och tolkar författaren betydelsen av skollagens formulering ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Utifrån fördjupade diskussioner ger författaren konkreta exempel på hur forskning kan användas för att vägleda dem som är verksamma inom skolan, och begrepp som evidensbasering, forskningsbasering och vetenskapligt förhållningssätt kopplas på ett tydligt sätt till lärarprofessionen.

Om författarna
Corrado Matta är fil. dr i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot samhällsvetenskapens vetenskapsteori och forskningsmetodik.