Bläddra

Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov

Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

En handfast handledning för lärare, skolor, enheter och förvaltningar i hur man kan stötta särskilt begåvade elever i att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 2§).

I boken, som bygger på studier av särskilt begåvade elever och deras skolsituation, finns något för alla lärare, skolor, enheter och förvaltningar. Utifrån studierna presenteras insatser i form av ett pedagogiskt ABC: acceleration, berikning, coachning. I boken beskrivs även avgörande förhållningssätt för särskilt begåvade elever med svårigheter, så kallat 2E, samt strategier för den viktiga samverkan med hemmen.

Särskilt begåvade elevers spetsförmåga är att lära sig. Trots det kämpar många av de här eleverna dagligen mot meningslöshet och understimulans i skolan. Detta måste vi ändra på. I boken Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever får du metoder för att erbjuda möjlighet till utveckling åt alla i en skola för alla.

Boken är en fristående fortsättning på Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet (2017).

Författaren Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar sedan många år som specialpedagog i grundskolan. Hon är medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” och har tidigare skrivit böcker om hur man kan upptäcka särskilt begåvade barn och elever.