Bläddra

av:Ella Cosmovici Idsøe, Caroline Snäckerström Sims, Valerie Margrain, Elisabet Mellroth, Paulina Rodriguez Milovic, Ric Sims, Susanne Svensson, Attila Szabo, Urban Söderberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Antologin Särskild begåvning i praktik och forskning är den första i sitt slag i Sverige där röster från både forskning och praktik vävs ihop. Själva begreppet särskild begåvning, dess innebörd och identifieringsmetoder problematiseras. Ett flertal förslag på undervisningsanpassningar ges utifrån flera olika stadier…

Isbn: 9789144135670

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pia Rehn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Den här boken handlar om särskilt begåvade elever, som på grund av adhd eller autism inte alltid har tillgång till sina resurser, och om vad skolan kan göra för att stötta dem. Den handlar om eleverna som kan, men ändå inte klarar – det vill säga om de dubbelt exceptionella, som även kallas 2E. 2E-elever blir…

Isbn: 9789144137353

Utgivningsår:20210412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mona Liljedahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
En handfast handledning för lärare, skolor, enheter och förvaltningar i hur man kan stötta särskilt begåvade elever i att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 2§). I boken, som bygger på…

Isbn: 9789177412830

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Melander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Duktiga elever klarar sig alltid! Så har det ofta låtit i den allmänna debatten om skolan. Under senare år har dock framkommit att barn som har lätt för att lära inte alltid har det särskilt bra i skolan. Denna bok ger en bild av den svenska inställningen till begåvning och av begåvade elevers egna erfarenheter.…

Isbn: 9789144137674

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC