Bläddra

Personligt mod : om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Personligt mod : om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella monetära belöningssystem såsom bonusutbetalningar. I avhandlingen studeras krigsdekorationer som en del av regeringens veteranpolitikreform år 2010 och som nomineringar under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012. Ur denna forskning utvecklas begreppet mjuk normstyrning, som påvisar att professionsetiken har en funktion i implementeringsstyrningen. Slutsatserna utvecklar kunskaperna om den moderna statens subtila styrformer som sker indirekt och på distans samt om moraliskt grundad handlingsrationalitet i institutioner. Avhandlingen bidrar därmed till litteraturen om metagovernance och om nyinstitutionalism. Magna Robertsson är verksam på Försvarshögskolan där hon undervisar och forskar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Stockholm Studies in Politics 186 Detta är en doktorsavhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2020