Bläddra

Professionell röstanvändning i läraryrket

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Professionell röstanvändning i läraryrket

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Rösten är ett av lärarens viktigaste arbetsredskap. Genom röst­användningen speglas lärarens professionella kompetens och identitet. En hörbar, tålig och uttrycksfull röst är en förutsättning för själva yrkesutövningen, men också en värdefull resurs i det pedagogiska arbetet. En professionell röstanvändning bidrar till att skapa goda mellanmänskliga relationer och en kunskaps­utvecklande kommunikation i klassrummet.

I den här boken möts vetenskapliga och vardagliga perspektiv på lärarrösten. Författaren diskuterar röstens betydelse i läraryrket, ger grundläggande insikter i professionell röstanvändning samt beskriver hur läraren själv kan förebygga allvarliga röstproblem. Genom en mängd praktiska övningar ges läsaren möjlighet att utveckla en robust och behaglig röst, som svarar mot de stora utmaningar lärarrösten ställs inför.

Professionell röstanvändning i läraryrket vänder sig till såväl lärarstudenter som yrkesverksamma lärare i alla skolformer.