Bläddra

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Köp här
Det professionella samtalet har en framträdande plats i lärares vardagliga arbete. Ändå ägnas förhållandevis lite tid i skolan åt att förstå vad som kan bidra till en för alla inkluderande samtalskultur; en kultur vars förhållningssätt präglas av lyhördhet och respekt för olika sätt att förstå och där samtliga deltagare bemöts som kompetenta och omdömesgilla.

I boken presenteras en kommunikationspedagogisk teori för att förstå vad inkluderande samtal i förskola och skola kan innebära. Denna teori varvas och illustreras med hjälp av rika, autentiska exempel. Dessa handlar dels om samtal med och om elever som möter utmaningar i skolan, dels om samtal inom ramen för kollegialt lärande. Den kommunikationsteoretiska ansatsen kombinerar insikter från framför allt Freire, Habermas, Benhabib och Bornemark och har utvecklats och prövats inom en pedagogisk praktik. Dock är teorin användbar i alla professionella sammanhang där man eftersträvar en inkluderande samtalskultur.

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur vänder sig till blivande och verksamma lärare, specialpedagoger och speciallärare men också till andra yrkesgrupper som är intresserade av professionella samtal.