Bläddra

av:Pia Håland Anveden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek,…

Isbn: 9789144132990

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helena Roos

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. Men vad betyder inkludering och vad innebär det i ­praktiken? Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i FK-6 ­ger teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl ­inom organisationen som i…

Isbn: 9789127828001

Utgivningsår:20200623

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Nihad Bunar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever är en bok om nyanlända barns, ungdomars och vårdnadshavares utsatthet, men också om hur deras resiliens, kunskaper och erfarenheter kan fungera som en möjlighetsstruktur som lägger grunden för inkludering och skolframgång. Den allra viktigaste samhällsstrukturen…

Isbn: 9789127828711

Utgivningsår:20210518

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hans Lorentz

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den här boken handlar om en kompetens som möjliggör samarbete mellan elever och mellan lärare och elever med olika kulturell, språklig, religiös eller etnisk bakgrund i dagens skola. Att lära sig mer om det mångkulturella, globala och postmoderna i vårt samhälle är en väg mot ökad integration och bort från…

Isbn: 9789144124063

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Lundman, Ulla-Maja Pesola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
De nationella minoriteterna är en del av Sveriges gemensamma kulturarv och förskolan har enligt läroplanen ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Med kunskap om deras historia, hur de har behandlats av majoritetssamhället…

Isbn: 9789177413134

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
DEL 1 – TEORI 1. Jag – en pedagog, en lärare, en skolledare … 2. Några etiska grundbegrepp. 3. Värdegrundsförändringar i skola, fritidshem och förskola Värdegrundsförändringar i skolan. Värdegrundsförändringar i fritidshemmet…. Värdegrundsförändringar i förskolan 4. Aktuell värdegrund i skolan Värdegrunden…

Isbn: 9789186619169

Utgivningsår:20220830

Utgivare: Remus

Mediatyp: BC

av:Désirée von Ahlefeld Nisser

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Det professionella samtalet har en framträdande plats i lärares vardagliga arbete. Ändå ägnas förhållandevis lite tid i skolan åt att förstå vad som kan bidra till en för alla inkluderande samtalskultur; en kultur vars förhållningssätt präglas av lyhördhet och respekt för olika sätt att förstå och där samtliga…

Isbn: 9789144142593

Utgivningsår:20210419

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tobias Hübinette, Catrin Lundström

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den färgblinda skolan – ras och vithet i svensk utbildning behandlar vad begreppen ras och vithet har att säga om dagens svenska skola. Utgångspunkten för boken är att Sverige numera härbärgerar västvärldens mest heterogena elevsammansättning efter USA, inte minst gäller det den rasliga och etniska…

Isbn: 9789127829411

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser…

Isbn: 9789147121977

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Aisha Lundgren Aslla, Franziska Forssander

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Hur kan vi arbeta med mångfald, demokrati och solidaritet i förskolan? Det här är en bok som smakar, doftar, leker och utforskar den mångfald av högtider och firanden som finns i olika delar av världen och här i Sverige. Den är full av praktiska exempel som relaterar till såväl forskning som våra styrdokument. När vi…

Isbn: 9789188149497

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Pedagogik Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella…

Isbn: 9789144120720

Utgivningsår:20180801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Boken består av två huvuddelar En teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Den omfattar historisk bakgrund, etikteori och uppgifter som formats dels utifrån olika skolstadiers förutsättningar, dels dör att fördjupa lärandeprocessen i utbildning och kompetensutveckling. En tillämpningsdel med…

Isbn: 9789186619138

Utgivningsår:20200312

Utgivare: Remus

Mediatyp: BC

av:Lena Edlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Att arbeta med värdegrunden i förskolan är att forma framtidens demokratiska samhälle. Här möts de stora frågorna om alla människors lika värde, om jämställdhet och solidaritet. Hur kan vi ta oss an det tillsammans med de yngsta barnen?   Lena Edlund sätter fokus på det värdegrundsarbete som pågår i vardagen i…

Isbn: 9789188149657

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BB

av:Pia Håland Anveden

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper. Den kulturella mångfald som finns i förskolan i dag ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att…

Isbn: 9789144129167

Utgivningsår:20180803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Gustafsson, Mia Westin

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Böcker, bilder och berättelser kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor om identitet, makt och medbestämmande. Men då behöver vi förmedla historier som fler kan känna igen sig i, något vi kan göra genom att använda metoder och material som inkluderar, ifrågasätter och inspirerar till samtal. Den här…

Isbn: 9789170188237

Utgivningsår:20180921

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Hanna Rondahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Vad innebär egentligen extra anpassningar? Vems ansvar är det att hantera dem? Är det verkligen lärarens? Specialpedagogens? Eller Någon Annans? Med ett rakt och ibland provocerande språk vänder och vrider författaren på begrepp och uttryck som individuella anpassningar, extra anpassningar, generella anpassningar,…

Isbn: 9789144136202

Utgivningsår:20221213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Madeleine Sjöman, Eva Björck-Åkesson, Git Blomberg, Berit M Gustafsson, Robert Lecusay, Johanna Lundqvist, Mats Granlund, Dale C. Farran, Eric Dearing, Donna Wittmer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Den här boken handlar om förskolan som lärmiljö för alla barn och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att belysa vikten av att upptäcka barn som behöver stöd tidigt, och hur olika insatser kan planeras och organiseras för att gynna delaktighet, engagemang och lärande för alla barn i förskolan. Den…

Isbn: 9789144132242

Utgivningsår:20230126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Åse Røthing

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning belyser hvordan innenforskap og utenforskap etableres, opprettholdes og utfordres. I første del av boka skisseres ideer til en kritisk mangfoldskompetanse. I bokas andre del drøftes kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning kan bidra til større…

Isbn: 9788202592103

Utgivningsår:20200624

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Maaike Hajer, Robert Walldén, Fredrik Alvén, Ulrika Ryan, Eva Wennås Brante, Annika Karlsson, Clas Olander, Sofie Johansson, Petra Svensson Källberg, Maria Kouns, Janna Lundberg, Bodil Liljefors Persson, Anders Jakobsson, Pia Nygård Larsson, Lotta Bergman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Litteracitet har traditionellt beskrivits utifrån människors läs- och skrivförmågor eller förmågan att hantera siffror och enkla problemlösningssituationer i vardagen. I den här antologin tar författarna i stället avstamp i ett vidgat perspektiv på begreppet för att undersöka hur det gestaltar sig inom olika…

Isbn: 9789144152417

Utgivningsår:20220615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
I denne boken klargjør forfatterne betydningen av begrepet og prinsippet tilpasset opplæring. I tillegg gir boken et bidrag til hvordan ansvaret for tilpasset opplæring kan forstås, og hvordan begrepet er erfart i en praktisk sammenheng. Fem ulike perspektiver ved tilpasset opplæring drøftes gjennom følgende…

Isbn: 9788202665869

Utgivningsår:20200728

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Ella Cosmovici Idsøe

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Boken gir en innføring i hvordan lærere kan variere og differensiere undervisningen for å nå mangfoldet av elever. Forfatteren presenterer teorier om differensiering og en felles skolemodell som favner alle elevenes behov på en systemisk og systematisk måte. Boken inneholder en rekke eksempler fra forskjellige fag og…

Isbn: 9788202586393

Utgivningsår:20200720

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge. Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker…

Isbn: 9788202762452

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
This anthology is addressed to anyone searching for examples of individually tailored inclusive practices in the community of the class, with a critical view of their successes, shortcomings and obstacles. The book is divided into three parts: Part One contains articles that outline important aspects of the research…

Isbn: 9788202470623

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan inkludere elevene og tilrettelegge opplæringen best mulig. Denne boka gir en bred…

Isbn: 9788202615833

Utgivningsår:20190528

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Relasjonsledelse har stor betydning i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. Som profesjonell yrkesutøver har læreren et ansvar for å skape gode relasjoner både mellom seg og elevene og elevene imellom. Boken fokuserer på hvordan læreren kan ivareta dette ansvaret på en måte som tar vare på elevenes behov for…

Isbn: 9788202598143

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Rannveig Beito Svendby

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Denne oppstartsguiden gir verktøy til undervisere som raskt og med enkle grep vil komme i gang med inkluderende undervisning. For deg som underviser, handler det om å ha en bevisst og gjennomtenkt undervisningsstil. Du får konkrete forslag til hvordan du kan gå frem, for eksempel ved å *gjøre en strategisk kartlegging…

Isbn: 9788202771690

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Robert Aman, Helena Colliander, Sabine Gruber, Ronny Högberg, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
En av samtidens stora samhällsutmaningar handlar om att skapa förutsättningar för människors inkludering. I den här boken riktar vi uppmärksamhet mot utbildning och dess betydelse för inkludering av migranter i nutidens Sverige. I Utbildning i migrationens tid undersöks ett flertal utbildningssammanhang för unga vuxna…

Isbn: 9789144143255

Utgivningsår:20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingegerd Ericsson, Kennet Fröjd

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
I varje klass finns barn som befinner sig på olika motoriska nivåer och i ett inkluderande arbetssätt ingår att erbjuda alternativa motoriska utmaningar så att varje barn känner motivation och får chans att uppleva rörelseglädje. De rörelser och övningar vi rekommenderar visas därför på tre olika nivåer eller…

Isbn: 9789144159058

Utgivningsår:20221128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Ledelse av læring er helt sentralt for å oppnå et godt og inkluderende skolemiljø. Dette er et ansvar lærere erkjenner, men ikke alltid opplever at de fullt ut kan ivareta. Læringsledelse er det sentrale begrepet denne boken kretser rundt, hvor ulike former for slik ledelse blir definert og diskutert av forfatterne. I…

Isbn: 9788202620745

Utgivningsår:20200319

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
I denne boka gir sentrale fagpersoner og forskere ulike blikk på skoleutvikling. Forfatterne presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene fremover. De viser blant annet hvordan skoleutvikling kan forstås fra et lærerperspektiv, et ledelsesperspektiv, et…

Isbn: 9788202717728

Utgivningsår:20220513

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC