Bläddra

Prostatakreft : en håndbok for pasienter og pårørende

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk medicin och internmedicin Mäns hälsa Medicin och omvårdnad Onkologi Populärmedicin och hälsa Sjukdomar och rubbningar
Köp här

Prostatakreft : en håndbok for pasienter og pårørende

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk medicin och internmedicin Mäns hälsa Medicin och omvårdnad Onkologi Populärmedicin och hälsa Sjukdomar och rubbningar
Köp här
Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen vi har, og rammer hvert år om lag 5000 norske menn. Sykdommen har konsekvenser ikke bare for mannen, men også for partneren og for parforholdet. Det å ta stilling til ulike behandlingsalternativer og valg underveis kan være en stor utfordring, og mange opplever plagsomme bivirkninger både under og etter behandling. Sykdommen medfører dermed ofte redusert livskvalitet. Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Boken presenterer oppdatert faglig informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose: •Hvordan utredes og diagnostiseres prostatakreft? •Hvordan forløper sykdommen? •Hva kan gjøres hvis den sprer seg? •Hvilke behandlingsalternativer finnes? •Hvilke bivirkninger kan oppstå, og hvordan kan disse håndteres? •Hvordan ivareta et godt parforhold? •Hvordan er det å leve med prostatakreft – hva kan man gjøre for å beholde en best mulig livskvalitet til tross for sykdommen? I tillegg til å rette seg mot pasienter og pårørende, vil boken også være en pålitelig og velfundert kunnskapskilde for helsepersonell generelt.