Bläddra

Rätten till försvarare m.m. Ds 2015:7

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här

Rätten till försvarare m.m. Ds 2015:7

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Utredaren bedömer att svensk rätt redan i stora delar uppfyller de krav som följer av direktivet men att vissa ändringar behövs. Ändringarna innebär att rättigheterna för misstänkta och tilltalade personer stärks.

Föreslår att en misstänkt person som förhörs alltid ska ha rätt att ha sin offentliga försvarare närvarande vid förhöret. En misstänkt som i stället har en privat försvarare ska också ha rätt att ha försvararen närvarande utom i vissa undantagsfall.

Vidare ska en misstänkt eller tilltalad som är frihetsberövad och som har en privat försvarare ha rätt att samtala med försvararen i enrum dock med vissa undantag. En frihetsberövad som har en offentlig försvarare har redan en oinskränkt rätt att samtala med försvararen.

Dessutom föreslås bland annat att en person som eftersöks enligt en svensk arresteringsorder för verkställighet av fängelse och som anträffas i ett annat land ska ha rätt att utse ett biträde i Sverige. Biträdet ska bistå i förfarandet i det andra landet om den eftersökte ska överlämnas hit.