Bläddra

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt. Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Internationell rätt Internationella rättsfallssamlingar Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt. Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Internationell rätt Internationella rättsfallssamlingar Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling inom förmögenhetsrättens område.


Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. De rättsfall som spänner över flera områden har placerats under allmän förmögenhetsrätt.


Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. I begreppet kontraktsrätt omfattas här varierande köprättsliga fall likväl fall rörande andra kontraktstyper såsom entreprenadavtal, borgen, hyra m.m.


Strukturen i boken följer aktuellt upplägg på kursen Civilrätt A på Stockholms universitet.