Bläddra

Relasjoner, tanker og følelser i skolen : samskapt læring knyttet til Fagfornyelsen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Relasjoner, tanker og følelser i skolen : samskapt læring knyttet til Fagfornyelsen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denne boka handler om hvordan lærere kan arbeide med relasjoner, tanker og følelser, både med elevene i klasserommet og sammen med kollegaer, og er skrevet med Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 som bakteppe. Hvert kapittel inneholder teoretisk og forskningsbasert kunnskap, samt ferdighetsøvelser som kan praktiseres i skolen. Et sentralt premiss for boka er at elever kan tilegne seg kunnskap om relasjoner, tanker og følelser gjennom å delta i refleksjoner og arbeide med oppgaver og øvelser – både individuelt og sammen med medelever og lærere. Øvelsene kan tilpasses ulike aldersgrupper og situasjoner, og anvendes i skolehverdagen. Flere av øvelsene er også egnet for lærerstudenter og kollegiet i skolen.