Bläddra

Ren mat, smutsig politik?

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ren mat, smutsig politik?

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: mat och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna studie belyser det nya medborgarengagemanget och de förändrade förutsättningarna för det demokratiska samtalet i dagens senmoderna samhälle. Genom att analysera Facebookgemenskapen Matfuskets konstruktioner av onaturlig och naturlig mat visar författaren hur dessa kan förstås som ett uttryck för en ny ekologisk ideologi vilken skapar och formar ett nytt motdemokratiskt medborgarengagemang. Det nya medborgarengagemanget har potential att introducera en ny demokratisk era, men studien visar också att medborgarengagemangets främsta politiska makt ligger i en reaktiv konsumentmakt. Därigenom resonerar och problematiserar författaren de sociala mediernas möjligheter men också begränsningar som politisk arena och uttryck för det nya medborgarengagemanget.