Bläddra

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten

Köp här

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten

Köp här
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och varvar teoretiska avsnitt med exempel på hur bemötande, kartläggning och rådgivning kan gå till. Boken ger vägledning i hur beroendevården ser ut och beskriver några av de mest använda evidensbaserade behandlingsmetoderna. Med fallbeskrivningar, faktarutor och frågeställningar fungerar boken som en handbok i vardagsarbetet.