Bläddra

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet.
Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Dessutom får du många handfasta råd och tips om det praktiska arbetet i en samfällighetsförening.

Ur innehållet:
Samfällighetsföreningens uppgifter
Olika typer av samfälligheter
Marksamfälligheter gemensamhetsskogar, grustag, linsänken, allmänningar, bysamfälligheter
Anläggningssamfälligheter vägsamfälligheter, vattenreglering, skogsbilvägar, gemensamhetsanläggningar
Jakt och fiskevårdsområden
Samfälligheter som är egna skattesubjekt
Samfälligheter som beskattas hos delägarna
Skatteregler och momsregler
Kontrolluppgifter
Bokföring, bokslut och revision
Föreningsstämman
Styrelsearbetet
Andelstal
Utdebitering
Statsbidrag