Bläddra

Samlingsvolymen 2015 – revision

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Samlingsvolymen 2015 – revision

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 709 och RevU 709 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler. Nyheter i denna upplaga - ISA 610 Använda arbete som har utförts av internrevisionen som omarbetades 2013. Standarden gäller för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2014 eller senare. - Nya uppdaterade mallar för hållbarhetsredovisningen i RevR 6. - Avgiftsändringar för revisorer till följd av regeländringar i revisorsförordningen. - Ny lag om straff för penningtvättsbrott. Den nya lagen har inneburit att brottskatalogen i RevU 4 ändrats. - Ändring av revisionslagen med anledning av nya EU-rättsliga regler om Eric-konsortier för forskning. För vem? FARs Samlingsvolym – revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer som arbetar med dessa typer av företag.