Bläddra

Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
I Samspelsbar och samtalsklar - om samtal i förskolan och skolan lyfter Margareta Öhman fram samtalets grundläggande kvaliteter och beskriver på vilket sätt vuxna kan ta ansvar för att det goda samtalet ska komma till stånd; dels genom att bygga och upprätthålla en god relation med barnet och skapa en gemensam förståelse, dels genom att hålla en ömsesidig och utvecklande dialog levande som gör det möjligt att tillsammans med barnet utforska det ämnesområde samtalet rör.

Läs mer
Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare och lärare i de första skolåren. Den är rikligt illustrerad med exempel från förskolans och skolans vardag och varje kapitel avslutas med frågor att reflektera över i den egna pedagogiska vardagen.

Om författarna
Margareta Öhman, leg. psykolog och familjeterapeut och därtill barnkulturvetare, är en populär författare och föredragshållare. Hon har mer än fyrtio års erfarenhet av arbete med barn och handledning/fortbildning i förskolan och skolan.