Bläddra

Samverkan – en utmaning : lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Samverkan – en utmaning : lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
I rapporten presenteras resultat och analyser av KK-stiftelsens samverkansprogram företagsforskarskolor, forskarprofiler och expertkompetens, i vilka ca 2 miljarder kronor har satsats. En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan lärosäten och näringsliv, trots stora ansträngningar. De inblandade aktörerna har olikartade motiv, mål och verklighets-uppfattningar. Effekterna av samverkanssatsningarna är dessutom mycket långsiktiga och därmed svåra att mäta. Samverkan åstadkoms enklast där den redan fungerar, men är mycket svårare att åstadkomma där behovet kanske är som störst. Ett fåtal stora företag är återkommande samverkanspartners, och samverkar dessutom i ett flertal program. För nya, mindre och tekniksvaga företag är det väsentligt svårare att få till varaktig samverkan. Den viktigaste slutsatsen är att samverkan ska ses som en lärprocess. För att denna process ska kunna fungera krävs att aktiviteter, resultat och effekter, på kort och lång sikt, mäts och följs upp med större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Det finns indikationer på att företagen bör få vara drivande i samverkansprocessen. Därmed finns också ett tydligt behov av policyutveckling, främst för att ge mindre företag möjlighet att medverka i samverkans-satsningar. Samverkan kan, rätt utformad, bygga kompetens. Samverkan – en utmaning. Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram (2015:17) publiceras inom forsknings-programmet ”Kompetens för tillväxt”. Läs mer på www.kompetensfortillvaxt.nu och www.ratio.se