Bläddra

Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Samvetsstress kan drabba sjuksköterskor och deras kollegor oavsett vårdmiljö och det har blivit ett problem inom hälso- och sjukvården över hela världen. Detta är den enda bok där samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad diskuteras specifikt. 
I boken presenteras ett unikt sätt att hantera problemen genom att identifiera, behandla och om möjligt undvika samvetsstress. Med hjälp av holistiska strategier och handlingsplaner kan en 
mer hälsosam och tillfredsställande arbetsmiljö skapas. Därmed blir det också lättare för sjuksköterskor att åter känna mening i omvårdnadsarbetet.


Boken är avsedd för sjuksköterskor oavsett vårdmiljö, men också för lärare och studenter inom sjuksköterskeprogrammen.