Bläddra

Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
God redovisningsed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten. Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kortfattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas bl.a. allmänna råd och redovisningsrekommendationer, den s.k. kompletterande normgivningen. Trots den betydelse god redovisningssed har för redovisningsrätten och för centrala delar av skatterätten saknas dock uttryckliga sanktioner vid avvikelser från denna sed. I boken undersöks i vilken utsträckning exempelvis straffrättsliga påföljder, administrativa sanktionsavgifter eller privaträttsliga sanktioner kan påföras vid avvikelser från god redovisningssed. Som exempel på områden som undersöks i studien kan nämnas bokföringsbrott, skattetillägg, Revisorsnämndens praxis, Finansinspektionens tillsyn och Stockholmsbörsens disciplinnämnd.