Bläddra

Särskild begåvning i praktik och forskning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Särskild begåvning i praktik och forskning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Antologin Särskild begåvning i praktik och forskning är den första i sitt slag i Sverige där röster från både forskning och praktik vävs ihop. Själva begreppet särskild begåvning, dess innebörd och identifieringsmetoder problematiseras. Ett flertal förslag på undervisningsanpassningar ges utifrån flera olika stadier och ämnesprinciper, förankrade i både forskning och praktik. Utmanande undervisning, differentiering, accelerering och berikning är några av de begrepp som återkommer. Förutom exempel från en svensk kontext har författarna även delat med sig av sina erfarenheter från Australien, Nya Zeeland och Norge samt från International Baccalaureate.

Begreppet ”särskild begåvning” har länge varit känt på den svenska utbildningsarenan, men barn, ungdomar och vuxna har trots detta vittnat om att de blivit osynliggjorda och lämnats utan stöd att nå längre i sitt tänkande och lärande. Förståelsen för behovet av en anpassad undervisning för att möta dessa elever har på senare tid ökat, men det råder fortfarande en osäkerhet inom området som denna bok bemöter på ett förtjänstfullt sätt.

Antologin riktar sig till praktiserande lärare, lärarstudenter och skolledare inom hela spannet av vårt utbildningssystem.