Bläddra

Särtryck ur KonkursArbetsrätt

Köp här

Särtryck ur KonkursArbetsrätt

Köp här
Särtrycket ur KonkursArbetsrätt är särskilt framtaget för undervisningsändamål och innehåller vissa utdrag ur boken KonkursArbetsrätt, sjätte upplagan från 2018.

Innehåll:
1.2 Obeståndsförfaranden
1.3 Arbetsrätten vid obestånd
3.1 Anställningsavtalet
3.2 Uppsägning av anställningsavtal
3.3 Rättsförhållandet vid konkurs
3.4 Konkursboet som arbetsgivare
3.5 Konkursbolön
3.6 Arbetsrätten hos en förvärvare
4.1 Reglerna om lönefordringar
Utdrag ur bilagorna