Bläddra

Sjöfartsskyddsföreskrifter – ISPS-koden och anslutande lagstiftning

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Köp här

Sjöfartsskyddsföreskrifter – ISPS-koden och anslutande lagstiftning

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Köp här
Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa bestämmelser. Boken är även avsedd att användas vid olika utbildningar i ämnet.

Författningarna är uppdaterade per den 1 juli 2016.