Bläddra

av: Rolf Ihre, Daniel Lindefors

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Boken vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte måste ha någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt, med obligatorisk examen och behörighet upp till fartygsbefäl klass VII, ska framföra båtar och skepp. När olyckor eller tillbud till sjöss inträffat kan de som har agerat…
Köp här

Isbn: 9789172238145

Utgivningsår: 20201006

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Tobias Magnusson, Ian Lewenhaupt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Nu utkommer en ny uppdaterad upplaga av denna lärobok som behandlar krisledarskap i vid bemärkelse inom sjöfarten. Boken ger också handfasta tips baserade på forskning och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskapskraven för certifikatet Crowd & Crisis Management i enlighet med Transportstyrelsens…
Köp här

Isbn: 9789172236103

Utgivningsår: 20180930

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sjöfartsrätt
Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa bestämmelser. Boken är även avsedd att användas vid olika utbildningar i ämnet. Författningarna är…
Köp här

Isbn: 9789172236585

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC