Bläddra

Sjuklönelagen

Kategorier: Arbetsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här

Sjuklönelagen

Kategorier: Arbetsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här
Sjuklönelagen har varit föremål för ett mycket stort antal förändringar sedan ikraftträdandet den 1 januari 1992. Detta beror främst på att reglerna kring sjuklön och sjukpenning har stor politisk betydelse. Från och med den 1 juli 2008 gäller nya regler för rätten till sjukpenning. Dessa regler har förändrats i olika detaljer, senast genom lagstiftning som gäller från och med den 1 februari 2016. Sjuklönelagen innehåller numera också regler om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Från och med den 1 januari 2019 reglerar sjuklönelagen ett karensavdrag istället för karensdag. Dessa nya regler kommenteras i den nya upplagan av denna bok.