Bläddra

Skälig hyra : en studie av bruksvärdesystemet

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Skälig hyra : en studie av bruksvärdesystemet

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Enligt huvudregeln i bruksvärdesystemet ska hyran vid en tvist fastställas till skäligt belopp. Tore Ljungkvist redogör i sin studie Skälig hyra för hur bruksvärdesystemet vuxit fram och hur det idag tillämpas. Han ger också sin syn på hur systemet bör reformeras.

Hyresregleringen och andra prisregleringar innebär inskränkningar i äganderätten eftersom ägaren inte får ta betalt för tjänstens eller produktens fulla värde. Syftet med en prisreglering måste därför motiveras och preciseras. Regleringen får inte vara mer ingripande än vad som krävs för att nå det preciserade syftet. Regleringen måste övervakas och följas upp av statliga myndigheter. Regleringen måste dessutom vara begriplig och transparent för både konsumenter och producenter.

Tore Ljungkvist är f.d. hovrättsråd vid Hovrätten för Västra Sverige och har varit chefsjurist och vice VD hos Fastighetsägarna Stockholm. Han är idag fastighetsjurist med hyressättningsfrågor som specialitet.