Bläddra

Skatteverket som borgenär

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skatteverket som borgenär

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Skatteverket som borgenär innehåller en genomgång av insolvensrättsliga frågor ur perspektivet att Skatteverket agerar borgenär. Boken är en bred informationskälla för hur obestånd bör hanteras med tyngdpunkt på skattefordringar och dessutom på hur Skatteverket förväntas agera i dessa situationer.
Inom de områden där det saknas praxis, exempelvis preskription av skattefordringar och avräkning enligt avräkningslagen, behandlar boken även de materiella reglerna och deras tillämpning.
Skatteverket som borgenär vänder sig i första hand till advokater, domare och andra jurister som arbetar med obeståndsfrågor. Den riktar sig även till ekonomer, skattekonsulter och andra som ger råd till företag, samt till privatpersoner med ekonomiska problem. Boken kan dessutom användas i undervisningssyfte och även vara av intresse för företagare och företagsledare.