Bläddra

Skolkurator 2.0 : må bra, prestera bra

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Skolkurator 2.0 : må bra, prestera bra

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
En god elevhälsa är en förutsättning för ett bra lärande. Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Boken Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra beskriver både författarens syn på elevhälsan – varför och hur den bör utvecklas – och hur hennes modell kan användas i klassrummet i praktiken.

Modellen omfattar sex olika teman som identitet, livsvillkor, mobbning, stress och press, kärlek och allas lika värde och ger konkreta undervisningsupplägg med arbetssätt, diskussionsfrågor och aktiviteter. Bokens teman är kopplade till läroplanens kapitel 1 och 2 och förankrade i flera olika ämnen och deras kunskapskrav. 

Bokens praktiska del beskriver tydligt steg för steg hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan organiseras, planeras och genomföras. Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra vänder sig till dig som arbetar som kurator, men även till er med andra funktioner inom elevhälsan och till pedagoger som vill utveckla samarbetet med elevhälsan.

– Skolan har en enastående möjlighet att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn. Då måste vi också göra vad vi kan för att stötta eleverna att må bra, så att de kan tillgodogöra sig utbildningen bättre, säger Hilda Johnsson.