Bläddra

Skolnärvaro-frågan : vad säger forskningen?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Skolnärvaro-frågan : vad säger forskningen?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Ett oroväckande ökande antal barn går inte i skolan. Alltmer har detta faktum uppmärksammats av politiker, press, skolansvariga och alla med intresse för skolan. Inte minst media har uppmärksammat så kallade hemmasittare. Elever som av en eller annan anledning inte är i skolan. Men det finns en mängd skilda typer av frånvaro och lika många skäl till varför många barn och unga inte fullföljer den obligatoriska skolgången.   Vad handlar all denna frånvaro i skolan om? Hur allvarligt är det för individen, familjen, skolan, samhället och demokratin? Och hur skulle man kunna komma tillrätta med problemen? Behöver vi skolan? I vilken tappning?   Forskning publicerad världen över, har granskats och berättas om i denna bok. Boken ger en samlad bild av forskning om skolfrånvaro.   Britten Ekstrand (f. 1951) fil. dr och docent i pedagogik, har undervisat och forskat vid Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet Växjö. I sin avhandling, som bedömts som ett pionjärarbete, fokuserade hon på frågan om förändring och utveckling av den inre verksamheten i småbarnsskolornas hundraåriga historia.   Hennes forskningsintresse har alltmer kommit att riktas mot forskning om forskning, forskningskommunikation såväl utåt som inåt och härmed frågor om undervisning och utbildning på vetenskaplig grund. Alltid i ljuset av relevanta samhälleliga perspektiv och gärna också i historisk belysning.