Bläddra

Skönlitteratur i undervisningen

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Biografier och litteraturvetenskap Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Skönlitteratur i undervisningen

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Biografier och litteraturvetenskap Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: moderna språk: litteratur Läromedel: språk Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Ingen elev ska lämnas ensam med sin läsning, och i den här boken får du många konkreta upplägg för hur du kan arbeta med litteraturläsning i dina klasser.

Boken består av två delar. Den första delen diskuterar elevers attityder till läsning och ger motiv till varför vi lärare bör flytta in själva läsandet i klassrummet i större utsträckning. Dessutom finns konkreta förslag på hur läraren kan gå tillväga för att välja litteratur att skapa projekt kring.

Den andra delen ger handfasta upplägg som går att använda under de olika stadierna i ett läsprojekt allt ifrån hur läraren kan introducera en ny roman till hur olika muntliga och skriftliga övningar slutligen leder fram till en genomtänkt examination.

Skönlitteratur i undervisningen riktar sig till verksamma lärare på högstadiet och gymnasiet såväl som till lärarstudenter, och målet är att den ska inspirera till arbete med skönlitteratur i klassrummen.