Bläddra

Specialpedagogik för fritids : en grundbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Specialpedagogik för fritids : en grundbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmet till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på det sätt som författaren ger exempel på i boken blir fritidshemmet en miljö som gynnar alla elever.

Denna grundbok är lättillgänglig och tydlig. Den innehåller grund­läggande kunskap om vissa elevers svårigheter och olika diagnoser och hur fritidsverksamheten kan anpassas för dessa elever. Det är en bok som genomsyras av respekt för och förståelse för olikheter. ­Syftet med boken är att alla som arbetar på och med fritidshem ska bli tryggare i sitt sätt att möta, bemöta och undervisa alla elever. Den för­klarar olika begrepp och ger exempel på många konkreta lösningar.

Specialpedagogik för fritids vänder sig till alla som arbetar eller ­utbildar sig för att arbeta på eller med fritidshem. Det kan vara lärare för fritids­hem, elevassistenter, rektorer, specialpedagoger och andra personal­grupper inom elevhälsan. Bokens innehåll riktar sig till fritids- och korttidsverksamhet på grundskola, grundsärskola och gymnasie­särskola.