Bläddra

Spegelproblemet : en kommenterad bibliografi över ätstörningar i litteraturen

Kategorier: Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biografier och litteraturvetenskap Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Spegelproblemet : en kommenterad bibliografi över ätstörningar i litteraturen

Kategorier: Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biografier och litteraturvetenskap Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
Ätstörningar drabbar män såväl som kvinnor, men främst unga flickor. Anorexi, bulimi och andra ätstörningar har blivit allt vanligare och idag räknar man med att en flicka/pojke per klass i högstadiet lider av en ätstörning. Behovet av information och kunskap redan från grund- och mellanstadiet är med andra ord stort.

I boken gör Anna-Karin Lindh Hedin, bibliotekarie och litteraturvetare, en genomgång av ätstörningar i litteraturen. Hon ger också en komprimerad beskrivning av symtom, följdverkningar och behandlingar baserad på facklitteraturen. Därefter visar hon hur den vetenskapliga bilden återspeglas i romaner, diktsamlingar och biografier, hur torra fakta motsvaras av uppkastningar, ångest, lögner och självbedrägerier. Hon avslutar med en kommenterad bibliografi.

Boken vänder sig till biblioteks- och skolpersonal, vårdutbildningar, anhöriga och andra närstående och är en mycket värdefull informationskälla för alla som vill förebygga, stödja och hjälpa.