Bläddra

Språkligheter : språkande och språkligt meningsskapande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning

Språkligheter : språkande och språkligt meningsskapande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Med ett dynamiskt och vidgat språkbegrepp ses språk som en uttrycksresurs för meningsskapande, för dialog och för reflektion. Att stödja barns språkutveckling i förskolan utifrån en dynamisk språksyn innebär att göra barn uppmärksamma på och medvetna om språkets resurser. I boken visas hur man genom att öppna upp möjlighetsrum kan skapa miljöer och situationer för dialogiska möten och meningsskapande men även hur språkande kan användas för att få barn att komma till uttryck.

Centrala aspekter och teorier som presenteras kopplas tydligt till exempel från undervisningspraktik och forskning, vilket ger läsaren ingångar till en komplex förståelse av vad språk, språkande och (fler)språkighet kan vara och bli. Härigenom kommer även barnens röster - verbala, kroppsliga, estetiska - till uttryck. Varje kapitel avslutas med en pedagogisk slutsats som kan ligga till grund för samtal och diskussion.

Boken vänder sig till förskollärarstuderande och till alla som arbetar pedagogiskt med yngre barn.

Om författaren
Annika Åkerblom är docent i pedagogik och har lång erfarenhet av undervisning och forskning som rör förskolebarns språkanvändning, meningsskapande och flerspråkande.