Bläddra

Starkare genom en utmattning : En personlig utmattningsresa med mina nycklar mot ett friskare liv

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling

Starkare genom en utmattning : En personlig utmattningsresa med mina nycklar mot ett friskare liv

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Vet du inte hur du ska komma vidare i din utmattning? Har du fastnat på din rehab resa? Det här är min hjälp vidare på din personliga resa. Vill du maximera chanserna att bli frisk? I den här boken tar jag upp kostens betydelse för att bli bättre. Jag berör ämnen som alternativ rehabilitering med rehabprogrammet, akupunktur och skogsbad. Boken innehåller också vad återhämtning är och vilka typer av aktiviteter som kan vara gynnsamma vid en utmattning. I mellan raderna väver jag in mina personliga erfarenheter som hjälpt mig vidare och tips på hur du kan lägga upp din dag när du har begränsat med energi och är hjärntrött.