Bläddra

Stödja patienter att sluta röka och snusa : metodbok i tobaksavvänjning

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sluta röka
Köp här

Stödja patienter att sluta röka och snusa : metodbok i tobaksavvänjning

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sluta röka
Köp här
Denna lärobok i tobaksavvänjning är skriven av några av landets främsta experter på området. Boken är praktiskt inriktad. Tobaksavvänjning individuellt och i grupp beskrivs utförligt steg för steg liksom tillämpning på olika arenor i hälso- och sjukvården, kommunen och arbetslivet. Läsaren får även gedigen kunskap om skador av tobaksbruk, tobaksberoende, vad som händer i kroppen när man slutar, vetenskaplig evidens för olika metoder för rådgivning och tobaksavvänjning, utvärdering samt Socialstyrelsens riktlinjer och nya tobaksliknande produkter. Patientfall och praktiska arbetsblad för vårdgivaren kompletterar handboken. Stödja patienter att sluta röka och snusa riktar sig till alla inom vård, omsorg, beroendevård, friskvård, tandvård, skola, ungdomsmottagning, socialt arbete och arbetsliv som behöver kunskap för att stödja rökare och snusare till tobaksstopp. Boken vänder sig även till studerande på universitet och högskolor.